Sirovine za pekarstvo i poslastičarstvo

Navedenu distribuciju sirovina, kao drugog segmenta poslovanja, preduzeće Biopek d.o.o. Započinje 2008. godine. Kao rezultat jedne sveobuhvatne analize potreba tržišta za sirovinama i njegove snabdevenosti, preduzeće započinje ovu vrstu distribucije, a s obzirom da već tada raspolaže sa kvalitetnim lagerom u pogledu asortimana i količina.

Distribucija pomenutih sirovina se obavlja svakodnevno na prostoru Novog Sada i bliže okoline, sa našim dostavnim vozilima, prema velikom broju poslovnih saradnika (pekara, restorana, picerija, katering kuća i sl).

Želja preduzeća Biopek d.o.o. je da sticanjem poverenja kod naših poslovnih saradnika, svojim kvalitetom, kvalitetnom dostavom, dobrim lagerom i kvalitetnom cenom održimo i proširimo postojeću mrežu saradnika u ovoj oblasti, a na zadovoljstvo svih nas.